uvjeti korištenja

Prava korisnika u obradi osobnih podataka

Opis prava koje korisnik može ostvariti:

i. Pravo na povlačenje privole

ii. Pravo na pristup informacijama: Imate pravo dobiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci te ako se obrađuju, dobiti pristup svojim osobnim informacijama.

iii. Pravo na ispravak: Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

iv. Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih podataka ako osobni podaci nisu nužni u odnosu na svrhu obrade, ukoliko povučete privolu, ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonskih propisanih obveza čuvanja podataka.

v. Pravo na ograničenje obrade: Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

 1. ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka,
 2. ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podatcima,
 3. ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su nam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahvata, ili
 4. ako ste podnijeli prigovor na način obrade tih podataka.

vi. Pravo na prenosivost podataka: Od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

 1. ako te podatke obrađujemo na temelju privole koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora, i
 2. ako se obrada vrši pomoću automatiziranih procesa.

vii. Pravo na prigovor: Ukoliko se protivite obradi vaših podataka za potrebe ostvarenja komunikacije, u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas.

Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka i nadzornom tijelu unutar EU-a.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Odvjetničko društvo Palić i partneri j.t.d., Crvenog križa 33, 10 000, Zagreb, Hrvatska

Kontakt adresa za ostvarivanje prava: dpo@in2.eu

Voditelj obrade: IN2 d.o.o., IN2 društvo s ograničenom odgovornošću za informatički inženjering i usluge

Uvjeti korištenja

Korisnik posjetom web stranicama in2.eu i in2.hr domene potvrđuje da je pročitao i da u cijelosti prihvaća ove Uvjete korištenja, a svakim korištenjem, Korisnik potvrđuje da je u tome trenutku upoznat s aktualnom verzijom Uvjeta korištenja i da iste u cijelosti prihvaća.

Prihvaćanjem Uvjeta korištenja Korisnik daje IN2 d.o.o. (dalje u tekstu: IN2) izričitu suglasnost da dostavljene podatke smije u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka obrađivati u svrhu registracije, odnosno ispunjavanja prava i obveza temeljem ovih Uvjeta.

Uvod

Ovim Uvjetima korištenja regulira se:

 1. Način i svrha korištenja web stranica in2.eu i in2.hr domene
 2. Način izravnog i neizravnog pirkupljanja podataka korisnika
 3. Vrsta podataka koji se prikupljaju
 4. Način korištenja i obrađivanja podataka
 5. Prosljeđivanje korisničkih podataka
 6. Svrha u koje se osobni podaci mogu otkriti
 7. “Kolačići” (Cookies)
 8. Zadržavanje korisničkih podataka
 9. Sigurnosne procedure
 10. Promjena uvjeta

1. Način i svrha korištenja web stranica in2.eu i in2.hr domene

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama web stranica in2.eu i in2.hr domene ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka IN2 te se mogu koristiti isključivo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava i prava trećih osoba. Korištenjem sadržaja web stranica in2.eu i in2.hr domene korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja te prihvaća koristiti sav sadržaj isključivo za osobnu uporabu i vlastitu odgovornost. IN2 neće biti odgovoran za način korištenja web stranica, za radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja kao niti za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica in2.eu i in2.hr domene.

2. Način prikupljanja osobnih podataka

 1. Izravno od korisnika u slučaju  registracije ili prijave putem weba, u slučaju da korisnik kontaktira djelatnike IN2 putem weba i u slučaju da korisnik podnosi zahtjev za ponudu Poslovne usluge.
 2. Neizravno prilikom korisničkog surfanja na IN2 web stranicama.

3. Vrsta informacija koje se prikupljaju

Prilikom prijave na newsletter putem weba korisnik izravno daje sljedeće osobne podatke:

 1. Ime i prezime
 2. E-mail adresu

Prilikom podnošenja upita putem weba korisnik izravno daje sljedeće osobne podatke:

 1. Ime i prezime
 2. Korisnički mobilni broj (proizvoljno)
 3. Korisnički e-mail
 4. Korisničku poruku
 5. Ime tvrtke (proizvoljno)

Prilikom prijave za edukacije i konferencije putem weba korisnik izravno daje sljedeće osobne podatke:

 1. Ime i prezime
 2. Adresu
 3. Telefonski broj (proizvoljno)
 4. OIB
 5. E-mail adresu
 6. Zanimanje i sektor (proizvoljno)

Neizravno prikupljanje podataka

 1. Putem kolačića – korisniku se dodjeljuje jedinstveni identifikator putem cookie metode (Više pod “Kolačići”)
 2. Ostale skupne podatke vezane uz korisničko korištenje web stranica putem Google Analytics-a

4. Korištenje prikupljenih informacija

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik daje svoju privolu da se podaci prikupljeni putem web stranica in2.eu i in2.hr domene mogu koristiti u neku od sljedećih svrha:

 1. Omogućiti korisniku pristup određenim web stranicama i/ili funkcionalnostima na web stranica in2.eu i in2.hr domene
 2. Obrađivanje narudžbe koju je korisnik napravio putem web stranica in2.eu i in2.hr domene
 3. Osigurati korisniku uslugu koju je korisnik naručio putem web stranica in2.eu i in2.hr domene
 4. Organizirati plaćanje za naručeni proizvod
 5. Kreiranje računa i ostalih dokumenata za narudžbe napravljene putem web stranica in2.eu i in2.hr domene
 6. Prevenirati zlouporabu provjerom korisničkog identiteta
 7. Asistirati korisniku prilikom narudžbe usluge i upita putem web stranica in2.eu i in2.hr domene
 8. Informirati korisnika o novim web stranicama i/ili funkcionalnostima na web stranicama in2.eu i in2.hr domene
 9. Analizirati korisničko korištenje web stranica in2.eu i in2.hr domenei raditi web statističke izvještaje za interne potrebe IN2
 10. Kontaktirati korisnika putem telefona, SMS-a, e-maila ili na druge načine, a vezano uz korisnički upit ili narudžbu
 11. Proslijediti korisničke podatke trećim stranama s kojima IN2 d.o.o. poslovno surađuje, a u svrhu zadovoljavanja korisničkog upita ili narudžbe
 12. Analizirati podatke o korisnicima uključujući korisničko pozivanje, pretraživanje, pregledavanje web stranica in2.eu i in2.hr domene i lokacijske podatke na osobnoj ili skupnoj osnovi. Ove podatke možemo proslijediti trećim osobama i možda ćemo koristiti ove podatke kako bi korisniku pružili ciljane ponude, promocije, reklame ili komercijalne poruke.

5. Prosljeđivanje korisničkih podataka

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik daje svoju privolu da IN2 korisničke podatke prikupljene putem web stranica in2.eu i in2.hr domene može prosljeđivati:

 1. Poslovnim partnerima (kao npr. agenciji koja organizira konferenciju ili event) i zaposlenicima IN2
 2. Drugim IN2 kompanijama koje su dio IN2 Grupe
 3. Nadležnim tijelima javne i državne uprave ukoliko se radi o sumnji na zlouporabu web stranica in2.eu i in2.hr domene ili o drugim pitanjima iz njihove nadležnosti
 4. Trećim stranama koje sudjeluju u promotivnim aktivnostima IN2
 5. Prijenos podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji: Prilikom slanja newslettera i e-mail marketinga koristi se alat međunarodne organizacije MailChimp koja ima vlastite sigurnosne protokole za zaštitu osobnih podataka i s kojim imamo ugovor o obradi podataka (Data Processing Addendum). Više o politici privatnosti MailChimpa https://mailchimp.com/legal/privacy
 6. U svrhu ispunjavanja zakonskih obveza

6. Svrhe u kojima se osobni podaci mogu otkriti

Otkrivanje podataka MailChimpu s kojim imamo ugovor o obradi podataka (Data Processing Addendum)  u svrhu izvršavanja usluge email marketinga odnosno korištenja njihovog alata za distribuciju mailova IN2 grupe.

7.”Kolačići” (Cookies)

Prigodom korištenja, tj. Posjeta web stranica in2.eu i in2.hr domene, poslužitelj pohranjuje određene informacije u obliku “kolačića” (“cookie”) na računalu/mobilnom uređaju Korisnika. “Kolačići” se koriste za prepoznavanje Korisnika u tijeku njegovog jednog spajanja i nakon toga se brišu. “Kolačić” je skup podataka koje generira poslužitelj mrežnih stranica, a koje internetski preglednik sprema na disk Korisnika u obliku male tekstualne datoteke. “Kolačić” se ne može koristiti za pokretanje programa ili unošenje virusa na Korisnikovo računalo. Poslužitelji pri posjeti web stranica in2.eu i in2.hr domene koriste tip cookie-a poznat pod nazivom “privremeni kolačić” (“session based cookie”), a koji se postavlja na Korisnikovo računalo samo tijekom trajanja njegova posjeta web stranica in2.eu i in2.hr domene i omogućuje mu da se učinkovitije služi tim stranicama te automatski istječe kada zatvori svoj preglednik.

U “kolačiću” se ne pohranjuju informacije o telefonskome broju, računu ili detaljima plaćanja korisničkog imena ili Korisnika i tim se informacijama ne može pristupiti. IN2 korištenjem “kolačića” ni na koji način ne prikuplja informacije u vezi s korištenjem računala ili  pregledavanjem drugih stranica na internetu Korisnika. S obzirom na to da se “kolačić” nalazi na računalu Korisnika, IN2 ga ne može pronaći ako Korisnik posjeti web stranica in2.eu i in2.hr domene s nekoga drugog računala.

“Privremeni kolačići” standardno se koriste u mrežnim aplikacijama koje Korisniku nakon identifikacije moraju omogućiti autorizirani pristup privatnim poslužiteljima. Ovo je rješenje uvjetovano tehnologijom izrade mrežnih aplikacija te ga rabe i web stranica in2.eu i in2.hr domene, koje za ispravno funkcioniranje u pregledniku zahtijevaju od Korisnika da postavi “privremeni kolačić” koji je aktivan tijekom korištenja web stranica in2.eu i in2.hr domene.

Korisnik ima mogućnost prihvaćanja ili odbijanja “kolačića” putem postavki internet preglednika. U slučaju da korisnik odbije prihvaćanje “kolačića” postoji mogućnost da neki dijelovi ili funkcionalnosti web stranica in2.eu i in2.hr domene neće funkcionirati na korisničkom računalu/mobilnom uređaju. Iz navedenog razloga IN2 savjetuje korištenje “kolačića” prilikom posjete web stranica in2.eu i in2.hr domene.

8. Zadržavanje korisničkih podataka

IN2 će zadržati prikupljene podatke o korisnicima samo u vremenu koje je nužno za ostvarenje određene svrhe ili dok korisnik ne zatraži brisanje.

9. Sigurnosne procedure

IN2 na redovitoj osnovi razmatra procedure kako bi se korisnički osobni podaci zaštitili od neautoriziranog pristupa, slučajnog gubitka ili uništenja. Koristi se tržišni standard (SSL tehnologiju) kako bi se enkriptirali osjetljivi korisnički podaci. Treće strane kojima se osobni podaci sukladno ovim Uvjetima korištenja prosljeđuju obvezani su za čuvanje prikupljenih podataka ugovorima o povjerljivosti sklopljenim s IN2. U svakom slučaju, IN2 u pružanju usluga inzistira na sigurnosti korisničkih podataka i nastoji da treće strane kojima se isti prosljeđuju održavaju istu razinu zaštite korisničkih podataka.
Korisnici trebaju biti svjesni da je komunikacija putem interneta, u smislu e-mail i web komunikacije nesigurna osim u slučajevima SSL enkripcije. Sama priroda interneta je da podaci mogu prolaziti kroz internetske veze u mnogim zemljama prije nego što su isporučeni. IN2 ne može prihvatiti odgovornost za neautorizirani pristup ili gubitak informacija ukoliko se radi o slučajevima nad kojima IN2 d.o.o. nema izravni nadzor.

10. Promjena Uvjeta

Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja IN2, kao i drugi IN2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi. IN2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem web stranica in2.eu i in2.hr domene ili na drugi primjeren način.

 

Verzija 01, 25.05.2018.